Skolebridge uke 2 - 6 av 7 skoler har fått besøk

I dag var det 7. trinn på Selfors barneskole, og 4.-7. klasse på Dalsgrenda skole som fikk besøk. Som seg hør og bør ble tankesport bedrevet i gymsalen i Dalsgrenda.

Elevene har variable forkunnskaper. Noen kan mange forskjellige kortspill, og spiller kort regelmessig, mens andre sliter med å lære seg navnene på fargene, f. eks. "ta en oransj" (= ruter). Likevel syns nær sagt alle at bridge er kjempegøy!

"Kan vi prøve å spille en omgang helt stille?"

Vi praktiserer ut i fra at det er mye læring i å prøve og feile. Det er mer læring i å sette skjegget fast i postkassen og gå hjem med en ess i lomma, enn å få beskjed om at du må ta for esset ditt. Derfor har elevene i stor grad fått prøve seg på egenhånd, og blir kun veiledet i å følge på med et lavt kort når de ikke kan konkurrere om stikket (altså ikke følge på med en konge under esset).  Som én av de kjappeste sa da han skulle spille fargen:

Kkn109x mot ED

uten inntak i bordet. Han tenkte seg godt om, og stakk over damen med kongen. WD!! Bare at han hadde glemt å ta for esset først, og måtte se sparfargen råtne bort i bordet. Han prøvde desperat å få motspillerne til å gå med på at han kunne spille på nytt, men der var det ingen nåde. "Tenk at en så liten feil hadde så store konsekvenser."

Stas å spille med den store demonstrasjonskortstokken.

Alle hjelperne fokuserer på å snakke norsk, og ikke "snakke bridge". En av hjelperne glemte seg et øyeblikk, og anbefalte å kaste en kløver i bordet. Øyeblikkelig fløy kløver 4 gjennom rommet... 

"Vet du hva?? Vi slo oddsen 3 ganger!!! Det er så spennende at jeg og makker ikke greier å sitte stille!"

Skolebridge uke 2: 1 down - 6 to go

Nær 300 elever i Rana kommune får denne uken sitt første møte med bridge. Mo BK og Båsmo BK samarbeider, og satser skikkelig på å få rekruttert mange nok unge spillere denne uken til å starte en egen juniorbridgeklubb. 

14 frivillige stiller som medhjelpere, og Elisabeth Solum og Kurt-Ove Thomassen forteller at de har mange flere på blokka som de ikke har spurt ennå, for alle de har spurt har vært så positive og sagt ja!

Neste onsdag har juniorbridgeklubben sin første spillekveld, og man kan trygt si at arrangøren er spent på hvor mange som dukker opp! Alt fra worst case scenario (ingen kommer), til best case scenario (100 stykker kommer, og det er ikke plass til alle i lokalet) er diskutert.

Klubbene har gjort et grundig arbeid, med brev til foreldrene (pdf), og oppslag i klasserommene. Til sommeren sponser klubbene deltakelse til alle medlemmene på sommerleiren i Drammen.

I dag var det 48 elever på Utskapen barne- og ungdomsskole som spilte (lyn)bridge for første gang, og i 4.-7. klasse var det et unisont "JA!" på om bridge var gøy. I morgen er det Ytteren barneskole og Båsmo barneskole som skal få en introduksjon. Vi gleder oss!

Her er oppskriften: Juniorbridgeklubb på 1-2-3

For tre år siden hadde Rogaland Bridgekrets 3 juniormedlemmer, alle på grensen til å bli seniorspillere. I helga spilte 14 par KM junior <16 år, og Sandnes Juniorbridgeklubb har 42 medlemmer.

"Vi kunne lett ha doblet antall medlemmer fram til sommeren, men nå må jobbe med å få opp nivået litt på de vi har, slik at de blir selvgående", sier leder i Sandnes juniorbridgeklubb Bente Evertsen Faag.

Hvis noen for tre år siden hadde fortalt meg at vi nå skulle diskutere hvordan vi skulle løse den høye interessen for juniorbridgeklubben, da hadde jeg ledd høyt. Hva har skjedd i Rogaland? Var det helt spesielle forhold som lå til rette for at de kunne få det til, eller er det noe andre kan kopiere?

Fra 0 - 42 på to år

Jeg spurte Bente Faag om oppskriften, og hun forteller at det ikke er noen tryllerier de har drevet med. Høsten 2015 var de to foreldre som snakket sammen, og fant ut at de begge hadde barn i 4. klasse som var glade i kortspill. De identifiserte en tredje forelder med barn i samme alder, og inviterte barna med venner til en hyggelig samling der de lærte bridge etter lynbridgeprinsippet (bridge med forenklet meldedel).

Alle syntes dette var gøy, og de søkte da om Frifondsmidler for å kunne ta med hele gjengen på hyttetur til Sirdalen, med ski og after-ski med bridgespilling.

De som hadde vært med på én av disse to samlingene, fikk tilbud om å reise til Lyngdal på helgesamling for unge med bridge, og det var der bridgegnisten ble ordentlig tent hos flere av dem.

Høsten 2016 var de en kjerne på 20 spillere som ville spille mer, og 6. september 2016 stiftet da Sandnes Juniorbridgeklubb. I oktober tok de kontakt med Iglemyr Skole, og fikk to timer bridgeopplæring (fair play, samarbeid, logisk tenking) i hvert trinn fra 5.-7. klasse. Uka etter hadde medlemstallet i klubben doblet seg, og klubben hadde vokst ut av lokalene sine.

Merk at nesten alle medlemmene er rekruttert fra samme skolekrets.

Oppskriften - Juniorklubb på 1-2-3 

  1. Finn to foreldre med barn i riktig alder (9-13 år).
  2. Inviter barna med venner til en formiddag i en helg, til en hyggelig samling med kortspill og servering
  3. Inviter disse barna + venner til en helgetur med kortspill og annet sosialt
  4. Kontakt skolen, og spør om dere kan få to timers bridgeopplæring i 4.-7. klasse 
  5. Stift klubben, be om hjelp til å takle pågangen

1. Nøkkelpersonene

Det er ikke nødvendig med to foreldre, men det gjør det er lettere når man kjenner barna og omgangskretsen deres. Det viktigste er at man har motivasjon til å bruke tid sammen med barna over lengre tid. Besteforeldre, onkel, tante kan sikkert funke like bra. Er man minst to personer har man større nedslagsfelt i starten (flere barn, flere venner), og det er morsommere å planlegge sammen.  

2. Lavterskeltilbud - kortspill og trivsel

Bridge kan være fremmed for både ungene og foreldrene deres, så det er viktig å legge lista så lavt at de kan subbe over den. Finn et tidspunkt alle har god tid (f. eks. en lørdags formiddag), inviter til noe hyggelig som de kjenner (f. eks. pizza eller kake) + noe spennende og nytt (bridge). Hold fokus på spillgleden, og ikke innfør for mye nytt. Første gang er det helt sikkert nok å lære navnet på fargene, hvilket kort som er størst og rekkefølgen nedover, samt å ta stikk (uten trumf, uten meldinger, uten makker). Målet er å fange interessen slik at de har lyst til å lære mer.

Lurer du på hvordan dere skal gå videre? Ta kontakt med NBF, vi kan f. eks. hjelpe dere med en studietur til Sandnes Juniorbridgeklubb.

Gjengen som reiste til Lyngdal på helgetur med bridge. 

 

3. Sosial happening, bli kjent med foreldrene + gulrot

Alle vil på tur, så om man annonserer hytteturen tidlig, er sjansen god for at de fleste blir med. Da får dere også sjansen til å bli bedre kjent med foreldrene til ungene, og få dem positivt innstilt til bridge. Dere får også tid til å lære mer bridge, og få de fleste til å skjønne grunnprinsippene i lynbridge (bridge med forenklet meldedel).

Dette trenger ikke å koste noe. Klubben kan søke NBF om Frifondsmidler for å dekke alle utgifter.

Til de som har vært med på et av arrangementene til nå, kan dere ha en gulrot. F. eks. en lokal juniorsamling som juniorene fra Sandnes hadde i Lyngdal, eller man kan reise til Norsk Bridgeforbunds sommerleir (som neste år blir i Drammen). 

God stemning på NBFs sommerleire med bridge. I år var det 84 deltakere, og lederne forteller at de ikke hørte så mye som ett ukvemsord ytret i løpet av hele helga. Noe å lære av for voksenklubber?

4. Besøk på skolen

Bridge utvikler så mange positive egenskaper hos elevene, at det er lett å få to timers bridgeopplæring på mellomtrinnet (4.-7. klasse). Bare begynn med fair play, konsentrasjon, hoderegning, samarbeid, logikk. Spillbasert læring er beviselig motiverende. Alle steder vi har vært i skolen, blir vi ønsket hjertelig velkommen tilbake. Sandnes Juniorbridgeklubb blir nedringt av skoler i distriktet som vil at de skal komme på besøk til dem. Det som kanskje har overrasket oss, er at det skolene har vært mest fornøyd med, er måten bridge utvikler miljøet blant elevene på. 

Har dere kommet så langt, og har klare planer om hvordan den videre veien skal være, hjelper NBF med bridgelærer(e). Ta kontakt!

Egersund starter juniorbridgeklubb neste fredag. Her fra besøket på Eigerøy Skole i juni 2017. Egersund har ingen foreldre involvert, men tidligere rektor ved skolen Ruth Hope, er bridgespiller og initiativtaker. 

5. Stift juniorbridgeklubben

Disse barna er så unge, at det vil ikke fungere å få dem inn i en vanlig klubb. For det første spilles det til langt over leggetid, for det andre vil en 10-åring heller ha pizzapause med jevnaldrende. Ungene må også få tid til å utvikle seg som bridgespillere, uten å bli mast på av de som er fem ganger så gamle som dem. Som bridgeklubbene i Norge ser ut i dag, er nesten den eneste løsningen å stifte en egen juniorbridgeklubb.

Velg en spilledag som passer kjernegruppa. Det er mange som driver med fotball eller korps eller svømming, og det er dumt å miste de fleste fordi dagen kræsjer. Sandnes Juniorbridgeklubb spiller annen hver fredag. Da er det få andre aktiviteter, og det er greit at ungene er oppe litt seint (til 21). Dere må velge den dagen som passer gruppa deres best.

I starten vil dere trenge flere voksne, ideelt sett en voksen pr bord. Erfaringsmessig er det lett å få frivillige til å stille fra 18-21 en og annen fredag for å hjelpe juniorene, og fordelen er at de senere vil kjenne mange av de voksne når de begynner å spille i "voksenklubben". 

Trivsel

Bjørn Landsvik forteller at klubben driver etter verdigrunnlaget i NBF, og at de hver spillekveld fokuserer på likeverd, respekt, og rettferdig konkurranse. Klubben har fokus på å være et lavterskeltilbud, og at flest mulig av aktivitetene skal være gratis for medlemmene. Målet er å beholde flest mulig lengst mulig.

For å få råd til aktivitetene i klubben, har de fått Frifondsmidler gjennom NBF, kretsen har stilt opp med midler, og flere lokale klubber har bidratt fra klubbkassen.

Skole VM i Lyon

 Hvor ofte kan man oppleve å kikke innom en bridgeturnering å se salen stappfull av spillere der alle er 13 år eller yngre? I Lyon kunne man det! Over 120 par var med i en turnering for “ferske spillere” der utgangspunktet var at man hadde spilt bridge i rundt ett år. 

Skole VM ble arrangert parallelt med de andre VM-øvelsene og fra Norge stilte seks par fra Sandnes Juniorbridgeklubb.

 En spent gjeng kvelden før spillestart

Sandnes Juniorbridgeklubb ble startet opp for knappe to år siden og har i dag ca 40 medlemmer i alderen 9-15 år. De har fast spillekveld annenhver fredag og hver spillekveld er det oppunder ti bord som møter hverandre med fokus på det sosiale, men som i alle andre bridgeklubber er det også hard kamp om poengene.

NBF ble invitert til å stille seks par i Skole-VM og entusiasmen var stor når vår klubb fikk tilbudet om å stille med det norske flagget på brystet. I tillegg til de seks parene reiste også et solid støtteapparat med både foreldre og søsken.

Det stilte spillere fra en lang rekke land: Norge, Sverige, Danmark, Frankrike (selvfølgelig en stor gruppe), Italia, Taiwan, Kina og flere. Turneringen var lagt opp med avbrutt serie (man møtte bare en brøkdel av de andre parene) og få spill. Det sier seg selv at resultatene da blir litt tilfeldige, men vi var likevel glade for å se at de norske parene hang godt med mot sine utenlandske konkurrenter. Tre par kom til A-finalen og gjorde sine saker godt, selv om det ikke ble pallplass på noen av våre denne gang. De tre andre parene i B-finalen hevdet seg også godt.

Så var det sportslige heller ikke det viktigste i denne omgang. Bare det å se at så mange andre spiller og få møte par fra mange av verdens hjørner var en stor inspirasjon for deltagerne. I tillegg var turneringen arrangert vegg-i-vegg med VM for U16, Jr-jenter og U25.

Mange av spillerne i Skole-VM reiste nok hjem med klare ambisjoner om komme tilbake i senere mesterskap for å konkurrere om heder og ære. Og her blir konkurransen hard fremover. Spesielt Kina utmerker seg med svært mange spillere. Faktisk så mange at de hadde chartret eget fly for turen til Lyon (sammen med lag i de andre juniorklassene).

Det franske forbundet arrangerte det hele på en forbilledlig måte. Turneringen, sosialt opplegg (felles båttur med guide), overnatting, transport og mat ble tatt godt hånd om. Etter denne opplevelsen blir det nok ekstra glød på spille/kurskveldene for å utvikle seg til å bli enda bedre spillere.

Vi takker NBF som ga oss muligheten og alle foreldre som stilte opp og gjorde turen mulig.

Tenkepauser - når kan vi melde etter tenkepause?

Nye spillere får av og til høre at de ikke har lov til å tenke, fordi det formidler informasjon til makker. Det er helt feil - man kan tenke så lenge man vil (innenfor tiden som er avsatt i runden/turneringen). Men når man tenker, formidler man samtidig til de andre spillerne, inkludert makker, at man har et problem. Dette er det vi kaller "uautorisert informasjon", eller UI. Denne informasjonen har ikke makker lov til å bruke, når makker skal vurdere sin neste melding.

I denne videoen forklarer Geo med et enkelt eksempel hva som er lov, og hva man må passe seg for: 

 

Svar på 2 kløver - og åpningshåndas videre meldinger

Det er sjeldent vi får brukt åpningsmeldinga 2 kløver, som viser en hvilken som helst hånd med 22+ hp. I tillegg er det en del kunstige meldinger etter denne starten, så det er viktig å holde tunga rett i munnen. I denne videoen får dere se på svar på 2 kløver, og også alle mulige meldinger som åpningshånda kan melde i andre melderunde:

Svar på opplysende dobling

Gårsdagens tema på kurset Spill Bridge 2 var opplysende doblinger og svar på opplysende doblinger.

I filmen under er et lite utdrag fra leksjonen, der Christian Bakke blant annet har et eksempel på unntaket fra regelen om at man alltid må melde når makker dober opplysende. Hovedregelen da, er å bruke sunn fornuft:

 

Nok en storeslem

Spillet under er klikkbart. Klikk på "Next" for å bla deg gjennom spillet og lese forklaringene til meldingene.

Storeslem

I dagens spill har Nord fått en voldsomt spillesterk hånd. Selv om hånden ikke har 22+ hp, er det riktig åpne i 2 kløver på en slik spillesterk hånd. 

Spillet under er klikkbart. Klikk på "Next" for å bla deg gjennom spillet og lese forklaringene til meldingene.

Norsk Bridgeforbund starter ny rekruttblogg

Norsk Bridgeforbund starter en ny rekruttblogg hvor vi vil presentere tips om meldinger, spilleføring og motspill som er tilpasset de litt ferskere spillerne. Det er Kristian B. Ellingsen som vil presentere de første spillanalysene.

Det første spillet vi skal se på i Rekruttbloggen stammer fra spillekvelden i Sortland Bridgeklubb tirsdag 23.februar 2016.

Du skal spille 6 NT i øst med kløverknekt ut fra syd.

K kn 8 2                        E 4

 E K 10                          ♥ 9 7 3 2

 K D 5 2                         ♦ E Kn

 D 7                                ♣ E K 8 5 4

Det første du må gjøre som spillefører er å legge opp en spilleplan.

Det innebærer følgende:
1. Telle hvor mange sikre stikk du har, det vil si hvor mange stikk du kan ta uten å slippe motparten inn.
2. Finne ut hvor mange stikk du mangler.
3. Vurdere hvilke muligheter du ser for å få tak i de stikkene du mangler.

Så må man prøve å kombinere flere muligheter for å gi seg selv størst mulig sjanse til å lykkes.

I dette spillet har vi 11 sikre stikk (2+2+4+3).

Hvilke muligheter ser du for å få tak i stikket som mangler for å få hjem lilleslemmen?

Sannheten er at det er muligheter for ekstra stikk i tre farger, nemlig spar, hjerter og kløver. I spar har vi muligheten til å ta en finesse med knekten, mens vi kan godspille langfargestikk i både hjerter og kløver dersom fargen ikke sitter for ujevnt fordelt hos motstanderne.

Så hvilken farge skal vi gå på først?

Hvis kløveren sitter 3-3 kan vi ta fem stikk i fargen og 13 stikk totalt. Dersom fargen er fordelt 4-2 kan vi etter å ha tatt for esset, kongen og dama godspille vårt tolvte stikk ved å gi bort et kløverstikk.

Om hjerteren er fordelt 3-3 hos motparten kan vi gi bort et hjerterstikk og med det sette opp vårt tolvte stikk i den fargen.

Det tolvte stikket er også mulig å hente ved å ta en finesse i spar. Vi spiller da spar fra øst og legger knekten dersom syd følger med en liten. Vi håper at syd har dama.

Som vi ser er det altså mange muligheter å vurdere opp mot hverandre.

Riktig spilleplan er å teste kløveren først. Vi stikker kløverutspillet med dama i bordet, og nord følger med en liten. Som nevnt kan vi få tak i stikket vi mangler i kløver dersom fargen ikke sitter verre enn 4-2. Vi spiller en ny kløver, men må dessverre konstatere at nord ikke følger farge. Det betyr at syd har fem kort i fargen, og vi kan ikke godspille stikk der. Vi stikker med kløver ess, og må gå over på plan B.

Det neste vi gjør er å teste hjerteren. Hvordan gjør vi så det? Vi kan ikke spille fargen fra toppen fordi vi da risikerer at en av motstanderne kan ta to hjerterstikk dersom han sitter med dame-knekt fjerde.

Løsningen er å gi bort det første hjerterstikket, og den beste måten å gjøre det på er å spille en liten hjerter mot bordet. Dersom syd følger lavt nøyer vi oss med tieren. Vi må regne med at nord kan stikke denne, men når vi så kommer inn igjen kan vi spille esset og kongen i hjerter og ved å holde telling på fargen se om hjerter 9 blir godspilt.

Hvis så er tilfelle har vi 12 stikk, og hvis ikke har vi sparfinessen som en siste mulighet.

Aktuelt sitter hjerteren 3-3, og man får satt opp sitt tolvte stikk i den fargen.

Hele spillet så slik ut:

                   D 10 6 5 3

                  ♥ Kn 5 4

                  ♦ 7 6 4 3

                  ♣ 2

K kn 8 2                        E 4

 E K 10                          ♥ 9 7 3 2

 K D 5 2                        ♦ E Kn

 D 7                               ♣ E K 8 5 4

                   9 7

                  ♥ D 8 6

                  ♦ 10 9 8

                  ♣ kn 10 9 6 3

Merk at det er essensielt hvilken rekkefølge man spiller majorfargene i etter at man har sett at kløveren sitter skjevt. Det går galt om man tar sparfinessen før man tester hjerteren fordi motspillerne da vil få et stikk i hver av majorfargene.

Jeg håper du hadde glede av det første spillet i Rekruttbloggen, og vil følge med videre. Det neste spillet kommer som nevnt neste fredag. Opplever du et instruktivt spill som kan passe på denne bloggen, send det gjerne til kristian.ellingsen@bridge.no .